سلامت شرط ضروری برای ایفای نقش های فردی و اجتماعی افراد است و انسانها در صورتی می توانند فعالیت کامل داشته باشند که هم خود را سالم احساس کنند، هم جامعه آنها را سالم بداند و هم در جامعه سالم زندگی کنند. چنانچه سه رکن اجتماعی ذینفع در سلامت یعنی پژوهشگران، مدیران سلامت و نمایندگان جامعه بتوانند در یک رویکرد برنامه ریزی شده علمی به تشریک مساعی بپردازند قطعا می توانند موانع و مشکلات فراروی سلامت را تعیین و اولویت بندی و در نهایت برای حل مشکلات مبرم راه کار علمی موثر بیابند و اقدامات مورد لزوم را به عمل آورند.

برگزاري همايش و سمينارهاي علمي، تلاشي در راستاي اغناء روحيه جستجوگري و كاوشگري جامعه علمي دانشگاهي براي كسب معلومات و اطلاع ازيافته هاي جديد در عرصه علم و دانش است. علاوه بر آن، برگزاری همایشها به تجمیع تجربیات، برقراری ارتباط مستقیم و رو در روی پژوهشگران و محققین و علم آموزان و ایجاد زمینه ای برای فعالیتهای جمعی کمک شایانی می نماید.

تربيت و آموزش دانشجويان رشته هاي مختلف پيراپزشكي در حوزه آموزشی و ايجاد توليدات پژوهشي در راستاي برنامه هاي كلان پژوهشي دانشگاه و ارايه خدمات در حوزه سلامت و نوآوري در آموزش، ارتقاء سطح توان مندي و مهارتي دانشجويان، اعضای هیئت علمی و كاركنان از ماموريت هاي اصلي گروه های علوم پیراپزشکی محسوب مي شود. دانشكده های پيراپزشكي با هدف توسعه دانش و مهارت رشته هاي پيراپزشكي به تعليم و تربيت دانشجويان درمقاطع تحصيلي مختلف مشغول هستند ومی کوشند آنها را به نیروهایی توانمند در عرصه خدمت در نظام سلامت تبدیل نمایند .

"همایش کشوری پیراپزشکی و سلامت" تلاشی است مبارک در مرور تاریخچه علوم پیراپزشکی ، جایگاه علوم پیراپزشکی در نظام سلامت، توانمندی ها، چالش ها ، چشم انداز و برنامه های آینده، که با حضور اندیشمندان و پژوهشگران که به تبیین نقش گروه های هدف علوم آزمایشگاهی، اتاق عمل، هوشبری و تکنولوژی پرتوشناسی و... می پردازد و با ارائه تازه های علمی و پژوهشی این همایش را غنای بیشتری دهد. این همایش بیاد ماندنی در شهر زیبای یاسوج پایتخت طبیعت ایران برگزار می گردد.

در نهايت از همه پژوهشگران و صاحبان فکر و اندیشه دعوت بعمل مي آيد تا با شركت فعال در اين همايش و ارائه دستاوردهاي علمی- تحقيقاتي خود بر غناي آن بيافزايند و از طبیعت و خلوص نیت و مهمان نوازی مردم شریف این استان خاطرات به یاد ماندنی در ذهن شرکت کنندگان عزیز نقش خواهد بست . بي شك مجريان همایش از نظرات همه عزيزان در جهت برگزاري هرچه با شكوهتر اين همایش استقبال خواهند نمود و آن را نشاني از حضور پر بار شما در كنار خود خواهند دانست.

دکتر بهروز یزدانپناه
دبیر علمی همایش

FEATURES