لیست اعضاء
دكتر بهروز يزدانپناه (دبير علمي)
دكتر آرش آريا
دکتر اردشیر افراسیابی فر
دکتر محسن آگاه
دكتر رحيم استوار
دکتر پرویز آقایی
دكتر مهدي اكبرتبار
دكتر جعفر امجدي منش
دكتر عباس بهزاد بهبهاني
دكتر پريچهر پورانصاري
دكتر علي اكبر پورفتح الله
دکتر سید صابر تقی زاده
دكتر ابراهيم تنورساز
دكتر شهلا جهانبين
دكتر عبدالعلي مشفع
مسعود مقيمي
دكتر جانمحمد ملك زاده
دكتر مجبتي ممتحن
ابراهيم مومني
بی بی فاطمه مهدوی
مهرداد مهديان
دكتر علي موسوي زاده
دكتر علي ميرزايي
دكتر سيد حسام الدين نبوي زاده (رئیس افتخاری همایش)
صادق نوري پور
دكتر سامان نيك اقباليان
دكتر حميرا وفايي
ابوالقاسم هادی نیا
شهرزاد یزدانپناه
سیما محمد حسینی
دكتر فضل اله محمد حسيني
نجمه مستنبط
 البرز جهانگيري
دکتر نازآفرین حسینی
دكتر سيد سجاد خرم روز
دكتر عبدالمجيد خسرواني
دكتر امراله روزبهي
مهین روزیطلب
نسرین زحمتكشان
کرامت اله زندی قشقایی
دکتر محسن سالاری (رئیس همایش)
دكتر سيد ذاكر سعيدي نژاد
دكتر سيامك سميعي
دكتر صديقه شريف زاده
دکتر اردوان شهبازی
دكتر محمد صاحب زماني
حجت الاسلام حسین صادقی
دكتر هيبت اله صادقي
دکتر ميترا صفري
حسن عبیدی
دكتر ارسلان عزيزي
دکتر علی کرم علمداری
دكتر مهدي غفاري
فضل اله فاطمیان راد
دکتر ناصر فرهادی
دکتر عباس قادری
دکتر علی کامکار
دکتر زهره کریمی
مهندس صابر کریمی
آسیه مبارکی
دكتر صدراله محرابي
دكتر عالم تاج صمصامي
سارا غفارپور
دكتر رضا محمودي

FEATURES